هدف این سایت و مجموعه سلامتی شما، ارائه اطلاعات و محتواهای مفید و کاربردی در زمینه سلامتی است. این سایت با هدف بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سطح سلامت شما ایجاد شده است. ما در اینجا تلاش می کنیم تا با ارائه مقالات و مطالب مرتبط، راهنمایی های سلامتی و نکات مفید، به شما در دستیابی به سلامتی بهتر کمک کنیم. امیدواریم که با دنبال کردن محتواهای ما، تغییرات مثبتی در زندگیتان رقم بزنید و بتوانید به سبک زندگی سالم و سلامت برسید.

از چه کسی برنامه دریافت می کنید؟

امیرعباس حیدری نیا

تحصیل در رشته تربیت بدنی 

دارای مدرک IFA آمریکا

طراحی تمرین و آماده سازی ورزش های توپی

طراحی تمرینات آمادگی جسمانی تخصصی

طراحی تمرینات حرکات اصلاحی تخصصی جهت بهبود آسیب دیدگی

طراحی و ارائه برنامه تخصصی غذایی

شرکت در اردوی تیم ملی جوانان هندبال

شرکت در اردوی تیم ملی ساحلی جوانان و بزرگسالان جهت شرکت درمسابقات آسیایی و جهانی